Operasjon Bruno

Sommaren 1943 blei den store kanona på Fjell festning prøveskoten. Dette er vår rekonstruksjon. Bli med og oppleve festninga på ein heilt ny måte.

Den 12. juli 1943 var kanonen “Bruno”, opphavleg frå slagskipet *Gneisenau", ferdig montert ved Fjell festning. Gjennom den lokative lydinstallasjonen "Operasjon Bruno" vert teke du med på ei oppleving av korleis det kan ha vore då kanoen skulle verta avfyrt for første gong. Du vert teke med kommandanten rundt i bunkeranlegget, og følgjer gjennomgangen av rutinane før testskytinga. Gjennom vandringa er du med å setja i verk ordrane til kommandanten og du vert samstundes teke med til ulike stadar i anlegget.

Praktiske opplysningar: Du får delt ut ein Ipad og headset. Appen vår instruerer deg i korleis du går fram. Vandringa tek omlag ein halvtime.