Digital formidling av Fjell festning

Fjell festning spela ei nøkkelrolle i forsvaret av Bergen under den andre verdskrigen

Fjell festning har fleire bunkerar med interessante historier. Mange av bunkerane på Fjell festning er sjeldne og ein viktig del av heilskapen for å forstå festninga.

Applikasjonen lar deg laste ned innhaldet lokalt til telefonen. Dette gjer at applikasjonen kan nyttast ute i terrenget, utan å laste ned data. Gjer dette på førehand om du skal nytte applikasjonen i samband med besøk på museet.

Last ned appen www.digitalfestning.no gratis. Og finn ut meir om kva du ser rundt deg.