Operasjon Bruno

Vil du delta i operasjon Bruno? Operasjonen byrjar tirsdag 10. oktober klokka 11.

Operasjon Bruno er vår forteljing om kva som kunne skjedd den 12. juli 1943. Den dagen den store kanona endeleg var ferdig og klar til å brukas. Om du vel å delta i operasjon Bruno, får du delt ut eit headset og eit nettbrett. På eiga hand går du ned i gangane og utforsker historia. Tør du?

Alle som deltek i operasjon Bruno i haustferien får deltakardiplom!