Me kan tilby 3 ulike guida turar!

Me tilbyr tre heilt nye guida turar i sommar; familietur, i djupna og Russarstegen.

Onsdagar - familietur

Turen for dykk som er på tur med familien og treng ein litt aktiv tur inne og ute i bunkerar og der historia blir formidla på ein barnevenleg måte. Tid. Omlag 1 time

Torsdagar - i djupna

Turen for er for deg som kan mykje frå før og som vil vite enda meir. Turen går langs sti og veg og du er aldri langt unna ein spennande bunker eller eit fantastisk utgangpunkt. Turen avsluttas med eit besøk i den underjordiske hovudanlegget. Tid omlag 1 time. 

Lørdagar - Russarstegen

Turen for deg som vil vite meir om bygginga av festninga og som vil vite meir om lagnaden til fangane som bygga ho. Turen går opp Russarstegen i delvis bratt terreng og tek deg opp frå kulturminnegarden Gjerdet til toppen av platået. Turen avsluttas med eit besøk i den underjordiske hovudanlegget. Tid omlag 1,5 time.

For alle turane (Russarstegen unnteke): møt opp ved kafé Kanontårnet klokka 12 og 14. Billettar er å kjøpe i kassa.