Historier frå Fjell festning

Velkommen til lansering av "Historier frå Fjell festning" Det blir presentasjonar av utvalde deler av boka og lett servering.

"Historier frå Fjell festning" er ei artikkelsamling, der festninga blir tematisert frå ulike vinklar. Særlig stor plass har dei sovjetiske krigsfangane fått; som utførte det aller tyngste arbeidet, i strid med humanitær rett. Boka gir og plass til bygdefolkets historie, samstundes som festninga blir sett inn i ein større strategisk samanheng som ein del av den tyske Atlanterhavsvollen.