FJELL FESTNING FÅR KOMMUNEN SIN FOLKEHELSEPRIS

Stiftinga Fjell Festning og Museum Vest vart tildelt Fjell kommune sin folkehelsepris for 2018. Prisen går til enkeltpersonar, lag og organisasjonar som har gjort ein stor innsats for folkehelsearbeidet i kommunen. 

Les mer