Fagstoff

Her legg vi ut relevante artiklar og lenker til fagstoff om Fjell festning

Fjell festning og Atlanterhavsvollen

Nyskriven artikkel på Universitetet i Bergen si side Grind

Kunnskapsbasen GRIND er Universitetet i Bergen sin portal for formidling av kunnskap om landskap og livsmiljø, henta frå forskarar ved Universitetet i Bergen og frå fagmiljø som Bjerknessenteret,  Havforskningsinstituttet, forvaltningsmiljøa og  musea på Vestlandet.