Hopp til hovedinnhold

Byggestaben på Fjell Festning

Bygginga av det tyske kystforsvaret i Noreg blei ofte utført av ei blanding av sivile og militære mannskap. Men det var vanskeleg å få nok norske arbeidarar til arbeidet. Rundt 100 000 sovjetiske krigsfangar vart overført til Norge som slavearbeidarar mellom 1941 og 1945 for å bøte på mangelen på arbeidskraft. 13–15 000 av dei døydde som følgje av summariske avrettingar, mishandling, under- og feilernæring og arbeidsulykker.

 • Bilde av ein del av utstillinga om Russarfangane som fortel historia til dei sovjetiske krigsfangane som bygga festninga under andre verdskrigen.
  Utstillinga om Russarfangane fortel historia til dei sovjetiske krigsfangane som bygga festninga under andre verdskrigen. Silje Katrine Robinson / Museum Vest

På Fjell blei dei sovjetiske krigsfangane sett til å losse lastebilane som kom med grus, sand og sement. Dei jobba i steinknuseverket og dei dreiv tunnelane. Alt saman var hardt og farleg arbeid og 27 mann av dei 1.500 – 2.000 som var innom Sjubotn fangeleir i Fjell i perioden 1942-1945 døydde.

I tillegg til den store kontingenten med krigsfangar var det ei blanding av norske, tyske og andre nasjonalitetar i byggestaben. Desse såkalla festningspionerane var soldatar som var spesialistar på festningsbygging. Til dømes var det flamlenderar frå Belgia på Fjell og ekspertar frå Krupp i Essen blei henta opp når det store kanontårnet skulle monterast. Det elektriske anlegget på festninga blei montert av Siemens og mest truleg utført ved hjelp av tysk arbeidskraft. Logoen til Siemens er den dag i dag synleg på blant anna eit sikringsskap inne i festninga.

 • Ungdommar sjår på utstillinga Krigsfangane på Fjell Festning.
  1/4
  Utstillinga Krigsfangane på Fjell Festning. Museum Vest
 • Bilde av ein del av utstillinga om Russarfangane som fortel historia til dei sovjetiske krigsfangane som bygga festninga under andre verdskrigen.
  2/4
  Utstillinga: Russarfangane Silje Katrine Robinson / Museum Vest
 • Bilde av ein del av utstillinga om Russarfangane som fortel historia til dei sovjetiske krigsfangane som bygga festninga under andre verdskrigen.
  3/4
  Gjenstander frå Russarfangane i utstillinga om krigsfangane som bygga festninga under andre verdskrigen. Silje Katrine Robinson / Museum Vest
 • Nærbilde av eit postkort som er ein del av utstillinga om Russarfangane.
  4/4
  Eit postkort frå ein av Russarfangane i utstillinga. Silje Katrine Robinson / Museum Vest