Krigsfangane på Fjell festning

Elevane lærer om Sjubotn fangeleir, som i perioden 1943 til 1945, var ein av dei største krigsfangeleirane på Vestlandet. Vi er ikkje heilt sikre på kor mange fangar som kom til Fjell, men lastelistene frå det tyske fangetransportskipet «Donau», kan tyde på at det kom så mange som 2.000. Alle var ikkje i Fjell samstundes, men alle var her i perioden 1942 til 1945. 

Sted: Fjell Festning
Klassetrinn: 8. - 10. trinn
Varighet: Etter avtale
Pris: GRATIS
Max antall elever 30
Påmelding Se bestillingsskjema nedenfor    

 

Opplegget høver best for elevar på ungdomstrinnet og rettar seg etter dette læreplanmålet:

Samfunnsfag etter 10.årssteget -historie.

Eleven skal kunne:

Drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar  på 1900- og 2000-talet.

Drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv. 

Bestillingskjema