Besøk Fjell festning

Fjell festning er det største krigsminnet i Bergensområdet frå andre verdskrigen. Anlegget dekker eit område på 700 mål i tillegg til tunnelane under jorda.

 

Sted: Fjell Festning
Klassetrinn: 8. - 10. trinn
Varighet: Etter avtale
Pris: GRATIS
Max antall elever 30
Påmelding Se bestillingsskjema nedenfor    

 

Opplegget høver best for elevar på ungdomstrinnet og rettar seg etter dette læreplanmålet:

Samfunnsfag etter 10.årssteget.
Eleven skal kunne:

-skape forteljingar om menneske i fortida, og slik vise korleis rammer og verdiar i samfunnet påverkar tankar og handlingar.

Bestillingskjema