Fjell festning og Museum Vest

Fjell festning er del av Museum Vest, ein konsolidert museumsorganisasjon.

 

Museet på Fjell festing vart etablert som del av Museum Vest i januar 2008.

Museum Vest har i samsvar med ein samarbeidsavtale med Fjell kommune og Stiftinga Fjell Festning fagleg og driftsmessig ansvar for museet på Fjell festning.