Museum Vest

Fjell festning

Fjell festning og Museum Vest

Fjell festning er del av Museum Vest, ein konsolidert museumsorganisasjon.

 

Museet på Fjell festing vart etablert som del av Museum Vest i januar 2008.

Museum Vest har i samsvar med ein samarbeidsavtale med Fjell kommune og Stiftinga Fjell Festning fagleg og driftsmessig ansvar for museet på Fjell festning.

 

 

 

Museum Vest

Museum Vest er ei konsolidert museumseining.

Museum Vest har seks avdelingar, tre av desse har krigs- og okkupasjonshistorie som tema: Fjell festning (i Fjell), Nordsjøfartmuseet (i Sund) og Herdla museum (i Askøy).

Dei tre andre avdelingane har fiskeri, kystkultur og handel som tema: Norges Fiskerimuseum (i Bergen), Det Hanseatiske Museet (i Bergen) og Kystmuseet i Øygarden.

Museum Vest, Fjell festning sine aktivitetsområde er museumsdrift, gjenstandsregistrering og -bevaring og forskning.

Organisasjonsforma er ei sjølvstendig stifting, Stiftelsen Museum Vest.

 

Eigarstiftinga

Stiftinga Fjell Festning eig Fjell festning.

Stiftinga er registert i Brønnøysundregisteret.